Jul 23, 2016

Texts and Design Copyright 2001 Thomas Instituut te Utrecht

Prof. dr. P.J.J. (Paul) van Geest

Placed on the web: 2002-01-31

Paul van Geest (1964) is extraordinary professor of Augustinian Studies at the Faculty of Catholic Theology (Tilburg University) at Utrecht and the Vrije Universiteit Amsterdam.
He studied Dutch language and literature at the University of Leiden. He got his licentiate of theology at the Pontificia Universitas Gregoriana in Rome (1991). In 1996 he received his Ph.D. at the Catholic Theological University at Utrecht with a thesis on Thomas a Kempis. After that he had a postdoc scholarship from the Netherlands Organization for Scientific Research.
He teaches courses on a.o. spirituality. He is engaged in research on the devotio moderna and the interaction of this movement with the via augustini.

Main Publications
On the Devotio moderna
Thomas Hemerken a Kempis, in: Verfasserlexikon. Die deutsche Literatur des Mittelalters. Berlin-New York, 1978-....(hrsg. von B. Wachinger, K. Ruh u.a.), 9 (19-95), 862-871; 879--882.

"Ne ergo desperet homo fragilis in malis". Naar een nieuw begrip van de humilitas in de theologische antropologie van Thomas a Kempis, in: Geloof, moraal en intellect in de Middeleeuwen. Voordrachten gehouden tijdens het symposium t.g.v. het tienjarig bestaan van het Nijmeegs Centrum voor Middeleeuwse studies 10 en 11 december 1993. (red.: P. Bange, Centrum voor Middeleeuwse Studies, dl. 10) Nijmegen 1995, 93-109.

Thomas a Kempis (1379/1380-1471). Een studie van zijn mens- en godsbeeld. Analyse en tekstuitgave van de Hortulus rosarum en de Vallis liliorum (Kampen: Kok) 1996.

Inleiding, in: Thomas a Kempis, De Navolging van Christus. Naar de Brusselse autograaf vertaald door G. Wijdeveld, ingeleid door P. van Geest (Kampen-Kapellen 2001), 9-36.

On religion
Het Rooms-Katholicisme (Kampen: Kok) 2000.

W. Bartels, G. ten Berge, P. van Geest (ed.), Jeruzalem, Stad van vrede, vrede voor de stad. (Kampen: Kok) 2000.

De waardering van angst en schuld in de katholieke uitvaartliturgie [with J. van der Lans], in: Jaarboek voor liturgieonderzoek 16 (2000), 28-44.

On the history of religion and spirituality
Das Niemandsland zwischen Via moderna und Devotio moderna. Der Status quaestionis der Gabriel-Biel-Forschung, in: Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis/Dutch Review of Church History 80 (2000), 157-192.

The Interiorisation of the Spirituality of the Modern Devotion by Gabriel Biel (+1495). Preconditions and Outlines, in: Augustiniana 51 (2001), 183-223.

P. van Geest, H. Goris, C. Leget (eds.), Aquinas as Authority. A collection of studies presented at the second conference of the Thomas Instituut te Utrecht, December 14-16, 2000 (Publications of the Thomas Instituut Utrecht, VII) (Leuven: Peeters) 2001.

Influence of Thomas Aquinas in the via moderna and devotio moderna? Gabriel Biel’s Debt to Thomas Aquinas, in: Aquinas as Authority, 39-64.

Forthcoming
Holiness As Both Gift and Achievement In Late Medieval Funeral sermons. The Role of the Deceased and the Religious Life of the Mourning Believer in Gabriel Biel’s sermones in exequiis, in: M. Poorthuis, J. Schwartz (eds.), Holy Persons and Religious Role Models (Jewish and Christian Perspective Series 3), Leiden-Boston-Köln, 2002.

Transformation in Order and Desire. Thomas a Kempis and Augustine, in: Religious Identity and the Problem of Historical Foundation. The Foundational Character of Authoritative Sources in the History of Christianity (Jewish and Christian Perspective Series 4), Leiden-Boston-Köln, 2002.

`Inveni medicum, qui in caelo habitat et in terris spargit medicamenta…´ Augustinus van Hippo over ziekte en genezing, in: Leidschrift 2002.

Email: Paul van Geest