Thomas Instituut te Utrecht (Tilburg University)

Home > Publications > Most recent

Recent publications

New in the section jaarboeken:

Jaarboek Thomas Instituut te Utrecht 2013
ISBN 09026-163X
Netherlands: € 15,00; Europe: € 20,00; Non-European countries: € 25,00.
To order send an email to: Thomas Instituut te Utrecht

Contents:
Introduction (Henk Schoot)
- John O'Callaghan, Misericordia in Aquinas. A Test Case for Theological and Natural Virtues
- Pim Valkenberg, How Others Bear Witness to our Faith. Aquinas and Lumen Gentium
- Matt Tapie, "Out of Zion the Deliverer shall come". St. Thomas Aquinas on Jewish Worship as Figura praesentis spiritualis beneficii
- Marcel Sarot, The Value of Infused Love. Nygren, Brümmer and Aquinas on Agape and Caritas
- Henk J.M. Schoot, Thomas van Aquino over God en het Kwaad

Jaarboek Thomas Instituut te Utrecht 2012
ISBN 09026-163X *
Netherlands: euro 15,00; Europe: euro 20,00; Non-European countries: euro 25,00.

To order send an email to: Thomas Instituut te Utrecht

Contents:
Introduction (Henk Schoot)
- Reflections on F.J.A. de Grijs, Onze Heer (Our Lord), Part One and Two, Nijmegen 2010/2011 by Herwi Rikhof, Jozef Wissink, Harm Goris, Gijsbert van den Brink and Henk Schoot.
- Lambert Hendriks, "Kiezen uit Liefde", De structuur van het menselijk handelen bij Thomas van Aquino
- Herwi Rikhof, Geloof als Theologische Deugd. Een lezing van Summa Theologiae IIa-IIae q. 1-6
- Patrick Weidemann, Geloven in God als Schakel tussen Objectiviteit en Subjectiviteit
- Annual Report 2012 (Cristina Pumplun)


Jaarboek Thomas Instituut te Utrecht 2011
Isbn 09026-163X *
Netherlands: euro 15,00; Europe: euro 20,00; Non-European countries: euro 25,00.

To order send an email to: Thomas Instituut te Utrecht

Contents:
Introduction (Henk Schoot)
In Memory of Ferdinand J.A. de Grijs (Henk J.M. Schoot)
Thomas the Preacher Rediscovered (Mark-Robin Hoogland c.p.)
Geduld. Thomas van Aquino over het duldzame lijden van Christus (Henk J.M. Schoot)
Jezus in de puberteit. De christologische paradox naar aanleiding van de preek Puer Jesus (Rudi te Velde)
Sermo Puer Jesus. Over de jonge Jezus (Thomas van Aquino)
Waarom de Middeleeuwen? Nieuwe inzichten voor het bestuderen van een niet populair vak (Daniela Müller)
Annual Report 2011 (Cristina M. Pumplun)


New: Ferdinand de Grijs, Onze Heer - Deel II


Ferdinand de Grijs, Onze Heer. Deel 2. De gedachtenis van lijden, dood en verrijzenis van Jezus Christus , Nijmegen: Valkhof Pers 2011, isbn 9789056253608

This book can be ordered from the publisher
-by mail: Valkhofpers
-by phone: +31-24-3607250


New in the section publications:
Vol. XV
Kevin E. O'Reilly O.P.
The Hermeneutics of Knowing and Willing in the Thought of St. Thomas Aquinas

Leuven-Walpole/MA: Peeters 2013, € 48,-
ISBN 978-90-429-3033-9

To order: Peeters Louvain
New in the section vertalingenreeks:
Thomas van Aquino
Preken over de geloofsbelijdenis
Over de geloofsartikelen en de sacramenten


Vertaling
Jörgen Vijgen, Eric Luijten, Harm Goris, Henk Schoot en Jacco Verburgt
Inleiding en annotaties
Jörgen Vijgen

160 pag., 16 x 21 cm, € 17,90
ISBN / EAN: 9789079578535

Dutch translation of Aquinas’ De articulis Fidei et Ecclesiae sacramentis and of his Collationes super Symbolum Apostolorum.

This publication van be ordered via:
Uitgeverij Parthenon
.
.