Thomas Instituut te Utrecht (Tilburg University)

Home > About us > Members > Dr. L. Hendriks

Dr. L. (Lambert) Hendriks

Lambert Hendriks (1978) teaches philosophical ethics and moral theology at the Major Seminary of Rolduc (Kerkrade).

He obtained his doctorate at the John Paul II-Institute in Rome with the thesis Choosing from Love. The Concept of ‘Electio’ in the Structure of the Human Act According to Thomas Aquinas.

He is a priest of the diocese of Roermond and rector of the Major Seminary of Rolduc.
He is former editor of the Dutch edition of the International Catholic Review Communio.


Publications

"Far risplendere la verità sul bene", in: L. Melina / S. Kampowski, Come insegnare Teologia Morale? Prospettive di rinnovamento nelle recenti proposte di esposizione sistematica, Siena: Cantagalli 2009

Choosing from Love. The Concept of "Electio" in the Structure of the Human Act According to Thomas Aquinas, Siena: Cantagalli 2010

W.J. Eijk / L.J.M. Hendriks / J.A. Raymakers (red.), Handboek Katholieke Medische Ethiek. Verantwoorde gezondheidszorg vanuit katholiek perspectief, Almere: Parthenon 2010

"Doorleefd geloof. De spanning tussen de kerkelijke leer en het morele leven", in: Communio 35(2010), 426-441
"Johannes Paulus II en de fenomenologie: de natuurwet en verder? Een brug tussen subject en object", in: A. Denaux / M. Poorthuis (red.), De geestelijke erfenis van paus Johannes Paulus II (= Theologische Perspectieven 6), Bergambacht: 2VM uitgeverij 2011, 109-125

"Moraal zonder te moraliseren. Een blik op de moraaltheologie van het Tweede Vaticaans Concilie", in: Communio 36(2011), 297-307

F. van Ittersum / L. Hendriks, "Orgaandonatie na euthanasie. Een ethische beschouwing vanuit het standpunt van de rooms-katholieke kerk", in: Tijdschrijft voor Gezondheidszorg en Ethiek Jrg. 21(2011), nr. 3, 76-80 ( = F.J. van Ittersum / L. Hendriks, "Organ Donation after Euthanasia", in: The National Catholic Bioethics Quarterly 12(2012), 431-437

"De moraliteit van het priesterlijke leven", in: L. Hendriks / P. Hamans / B. Hegge, Herder naar Zijn hart. Bijdragen over de vorming en het leven van de priester, Bergambacht: 2VM 2011, 223-248

"Het scandalum. Als getuigenis verandert in het tegendeel", in: Communio 37(2012), 119-129

"De waardigheid van de mens als geschenk en uitdaging", in: Communio 37(2012), 333-343

Kiezen uit liefde. De structuur van het menselijk handelen bij Thomas van Aquino, in: Jaarboek 32(2012) van het Thomas Instituut Utrecht, 65-88

"De rol van vriendschap in het geestelijk leven", in: Communio 38(2013), 331-342

"Moraaltheologie en canoniek recht: een tweeling of stiefbroers?", in: Nederlands Tijdschrift voor Kerk en Recht, 8(2014), 48-55

"'Ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken' (Hd. 2,6). De taal van wetenschap en Kerk als Babel of als Pinksteren?", in: F. Bosman / H. Goris (red.), Verdeelde wijsheid. Tussen Kerk en academische theologie, Valkhof Pers 2014, 188-200

"How God is hoped for in the moral life: The virtue of hope as the bridge between 'already' and 'not yet'", in: H. Goris / L. Hendriks / H. Schoot (eds.), Faith, Hope and Love. Thomas Aquinas on Living by the Theological Virtues, Peeters 2015, 161-176

"De bisschoppensynode over huwelijk en gezin. De aanloop, de eerste synode en de voorbereiding op de tweede", in: Communio 40(2015), 273-290

"Can God make acting easy? A reflection on the characteristics of acting faciliter in relation to infused moral virtues", in: Jaarboek 35(2016) van het Thomas Instituut Utrecht, 35-48

"De weg van het evangelie tussen onbereikbaar en vanzelfsprekend. Een commentaar op 'Amoris laetitia'", in: Communio 41(2016), 394-416

D. van Schalkwijk / L. Hendriks, Levenskunst en levenseinde. Achtergronden van een christelijke kijk op levenseinde en euthanasie, De Boog 2017

"De staat en de gelovige. Morele dilemma's in de huidige tijd", in: Communio 42(2017), 443-452

Popular publications:

"Bedenkingen bij WikiLeaks", in: Katholiek Nieuwsblad Jrg. 28, 4 febr. 2011

S. Groenewoud / L. Hendriks, "'Voltooid leven' is geen natuurlijk gegeven", in: Katholiek Nieuwsblad Jrg. 28, 18 febr. 2011

"Esperienze di insegnamento", in: R. Gerardi (a cura di), Insegnare la prassi cristiana. Percorsi di teologia morale, spirituale, pastorale (= Lateranum 77(2011)), Roma: LUP 2011, 329-331

"Een dodelijke proefballon", in: Katholiek Nieuwsblad Jrg. 29, 9 mrt. 2012

"Tot in de slaapkamer", in: Katholiek Nieuwsblad Jrg. 29, 4 mei 2012

"Een opsteker voor Kerk en wetenschap", in: Katholiek Nieuwsblad Jrg. 29, 19 okt. 2012

"Vaticanum II: de moraal bij de tijd gebracht", in: De Sleutel, Jrg. 40, januari 2013, 14-15.

"Sozialstaat auf dem Prüfstand", in: Tagespost, 2 maart 2013

"Wat kost het om vader te zijn?", in: Katholiek Nieuwsblad Jrg. 30, 16 aug. 2013

"Onvolwassen, maar wilsbekwaam?", in: Katholiek Nieuwsblad nr. 8/2014, 21 februari

"Het afwegen van levens is voor de mens een onmogelijke taak", in: Katholiek Nieuwsblad nr. 27/2014, 4 juli

"Voor een eerlijk gesprek", in: Katholiek Nieuwsblad nr. 32/2014, 22 augustus

"Een dodelijke combinatie", in: Katholiek Nieuwsblad nr. 49/2014, 5 december (met Frans van Ittersum)

"Drie is een te veel", in: Katholiek NIeuwsblad nr. 8/2015, 20 februari

"Consequent zijn, graag!", in: Katholiek Nieuwsblad nr. 31/2015, 31 juli

"Duidelijkheid over euthanasie?", in: Katholiek Nieuwsblad Jrg. 33, 15 jan. 2016

"Levens te complex voor zwart en wit", in: Nederlands Dagblad, 18 april 2016

"God is groter dan onze zonden", in: Katholiek Nieuwsblad, nr. 15/2016, 15 april 2016

"Trouw blijven aan waarheid en liefde van het evangelie", in: De Sleutel Jrg. 43, mei 2016

"Donor zijn: niet omdat het moet, maar omdat het kan", in: Katholiek Nieuwsblad, nr. 38/2016, 23 september 2016

"Debat 'voltooid' vraagt rijping", in: Nederlands Dagblad, 10 juli 2017

"Een voltooid leven is zeker nog niet af", in: Katholiek Nieuwsblad, nr. 29/2017, 21 juli 2017

"Heer, geef hun de eeuwige rust...", in: De Sleutel, Jrg. 44, november 2017, 18-19.

"Het unieke menselijke leven", interview in: Reformatorisch Dagblad, 25 januari 2018, 4-5.

"Gewetensbezwaren op de helling?", in: Katholiek Nieuwsblad, nr. 14/2018, 6 april 2018