Thomas Instituut te Utrecht (Tilburg University)

Home > About us > Members > Dr. L. Hendriks

Dr. L. (Lambert) Hendriks

Lambert Hendriks (1978) teaches philosophical ethics and moral theology at the Major Seminary of Rolduc (Kerkrade).

He obtained his doctorate at the John Paul II-Institute in Rome with the thesis Choosing from Love. The Concept of ‘Electio’ in the Structure of the Human Act According to Thomas Aquinas.

He is a priest of the diocese of Roermond and vice-rector of the Major Seminary of Rolduc.
He is editor of the Dutch edition of the International Catholic Review Communio.


Publications

Far risplendere la verità sul bene, in: L. Melina / S. Kampowski, Come insegnare Teologia Morale? Prospettive di rinnovamento nelle recenti proposte di esposizione sistematica, Siena: Cantagalli 2009

Choosing from Love. The Concept of ‘Electio’ in the Structure of the Human Act According to Thomas Aquinas, Siena: Cantagalli 2010

[with W.J. Eijk and J.A. Raymakers] (red.), Handboek Katholieke Medische Ethiek. Verantwoorde gezondheidszorg vanuit katholiek perspectief, Almere: Parthenon 2010

Doorleefd geloof. De spanning tussen de kerkelijke leer en het morele leven, in: Communio 35 (2010), 426-441

Bedenkingen bij WikiLeaks, in: Katholiek Nieuwsblad Jrg. 28, 4 febr. 2011

[with S. Groenewoud], Voltooid leven is geen natuurlijk gegeven, in: Katholiek Nieuwsblad Jrg. 28, 18 febr. 2011

Johannes Paulus II en de fenomenologie: de natuurwet en verder? Een brug tussen subject en object, in: A. Denaux / M. Poorthuis (red.), De geestelijke erfenis van paus Johannes Paulus II (= Theologische Perspectieven 6), Bergambacht: 2VM uitgeverij 2011, 109-125

Esperienze di insegnamento, in: R. Gerardi (a cura di), Insegnare la prassi cristiana. Percorsi di teologia morale, spirituale, pastorale (= Lateranum 77(2011)), Roma: LUP 2011, 329-331

Moraal zonder te moraliseren. Een blik op de moraaltheologie van het Tweede Vaticaans Concilie, in: Communio 36 (2011), 297-307

[with F. van Ittersum], Orgaandonatie na euthanasie. Een ethische beschouwing vanuit het standpunt van de rooms-katholieke kerk, in: Tijdschrijft voor Gezondheidszorg en Ethiek 21 (2011), nr. 3, 76-80

[with P. Hamans / B. Hegge] (red.), Herders naar Zijn Hart. Bijdragen over de vorming en het leven van de priester, Bergambacht: 2VM 2011
De moraliteit van het priesterlijke leven, in: op.cit., 223-248

Dodelijke proefballon, in: Katholiek Nieuwsblad Jrg. 29, 9 maart 2012
.
.
.