Thomas Instituut te Utrecht (Tilburg University)

Home > About us > Members > Dr. J.I.M.X. Vijgen

Dr. J.I.M.X. (Jörgen) Vijgen

Jörgen Vijgen (1974) teaches systematic philosophy and the history of philosophy at the Major Seminary St. Willibrord (Diocese of Haarlem-Amsterdam), the Major Seminary of Rolduc (Diocese of Roermond) and the Major Seminary St. Janscentrum (Diocese of ‘s-Hertogenbosch).
After studying philosophy and history in Antwerp, Louvain, Padua and Rome, he obtained his Ph.D. at the Pontifical University of St. Thomas Aquinas (Angelicum) with a dissertation entitled Eucharistic accidents ‘sine subiecto’. A Historical Trajectory up to Thomas Aquinas and Selected Reactions (Director: Prof. W. Senner op).

Fields of interest:
Aquinas’s reception of Aristotle, medieval philosophy (metaphysics, ethics), the history of Thomism

Selected publications:
Books:

* [with H. Schoot and J. Verburgt (eds.], Initiation and Mystagogy in Thomas Aquinas. Scriptural, Systematic, Sacramental and Moral, and Pastoral Perspectives, Leuven, Peeters, 2019.

* [with P. Roszak (eds.)], Towards A Biblical Thomism.: Thomas Aquinas and the Renewal of Biblical Theology, Pamplona, Ediciones Universidad De Navarra, SA., 2018

* [with P. Roszak (eds.)], Reading Sacred Scripture with Thomas Aquinas. Hermeneutical Tools, Theological Questions and New Perspectives, Turnhout, Brepols 2015.

* The status of Eucharistic accidents ‘sine subiecto’: An Historical Survey up to Thomas Aquinas and selected reactions, Berlin: Akademie Verlag 2013.

* Thomas van Aquino, Preken over de Geloofsbelijdenis – Over de geloofsartikelen en de sacramenten, vertaald door J. Vijgen, E. Luijten, H. Goris, H. Schoot en J. Verburgt, inleiding en annotaties door J. Vijgen, Almere: Parthenon 2013 [Translation into Dutch, introduction and annotations of Thomas Aquinas’ De Articulis Fidei and Collationes super Credo]

* [with D. Berger (eds.)], Thomistenlexikon, Bonn: Nova et Vetera 2006.

* (ed.), De actualiteit van Sint-Thomas van Aquino, Hoofddorp: Boekenplan 2005.

* (ed.) Indubitanter ad Veritatem. Studies offered to Leo J. Elders SVD in Honor of the Golden Jubilee of His Ordination to the Priesthood, Budel: Damon 2003.

Articles and Book Chapters:

* Mystagogy and Sin: Thomas Aquinas on the Relation between ‘luxuria’ and the Spiritual Life, in: Henk Schoot, Jörgen Vijgen and Jacco Verburgt (eds.), Initiation and Mystagoy in Thomas Aquinas, Leuven, Peeters, 2019, 274-293.

* In Defense of Aristotle: Thomas Aquinas on the Identity of the Living Body and the Corpse of Christ, in European Journal for the Study of Thomas Aquinas (EJSTA) 37 (2019), 65-76.

* Aquinas’s Reception of Origen. A Preliminary Study, in: M. Dauphinais, R. Nutt & A. Hofer (eds.), Thomas Aquinas and the Greek Fathers, Ave Maria, Sapientia Press, 2019, 30-88.

* The intelligibility of Aquinas’ account of marriage as remedium concupiscentiae in his commentary on 1 Corinthians 7, 1-9, in: P. Roszak and J. Vijgen (eds.), Towards A Biblical Thomism. Thomas Aquinas and the Renewal of Biblical Theology, Pamplona, Ediciones Universidad De Navarra, SA., 2018, 221-243.

* Biblical Thomism: Past, Present and Future, in: Angelicum 95/3 (2018), 263-287.

*  Predikheer en de Filosoof. Aristoteles in de Academische Preken van Thomas van Aquino, in: Jaarboek Thomas-Instituut te Utrecht 36 (2017), 89-126.


 The use of Aristotle in Aquinas’s biblical commentaries, in: P. Roszak and J. Vijgen (eds.), Reading Sacred Scripture with Thomas Aquinas. Hermeneutical Tools, Theological Questions and New Perspectives, Turnhout: Brepols 2015, 287-346.

* Aquinas on the vice of sloth (acedia) and Christ’s redemptive Incarnation, in: H. Schoot, H. Goris, L. Hendriks (eds.), Faith, Hope and Love. Thomas Aquinas on Living by the Theological Virtues, Leuven: Peeters 2015, 259-282. 

* St. Thomas Aquinas and the Virtuousness of Penance. On the importance of Aristotle for Catholic Theology, in: Nova et Vetera. English edition 13/2 (2015) 601-616.

* Aquinas’s Use of Aristotle in the Sacramental Theology of the Summa Theologiae, qq.60-90, in: Divinitas. Rivista internazionale di ricerca e di critica teologica 57/2 (2014) 187-241.

* Fine ultimo e atti umani nel pensiero di Tomas Tyn O.P., in: Sacra Doctrina (Bologna) 58 (2013/2) 271-277.


* De vriendschap van Christus in de Eucharistie volgens Thomas van Aquino, in: Communio. Internationaal katholiek tijdschrift 38 (2013) 357-361. [The Friendship of Christ in the Eucharist according to St. Thomas Aquinas].


* De commentaar van Thomas van Aquino op Jezus’ intrede in Jeruzalem, in: Communio. Internationaal katholiek tijdschrift 34 (2009) 17-29. [The commentary of Thomas Aquinas on Jesus’ entry into Jerusalem].


* Autonomie en verantwoordelijkheid van de wijsbegeerte in de priesteropleiding, in: Communio. Internationaal katholiek tijdschrift 33 (2008) 119-130. [Autonomy and responsibility of philosophy in priestly formation]


* Did St. Thomas attribute a doctrine of divine providence to Aristotle, in: Doctor Angelicus VII (2007) 53-76.


* Réflexions thomistes sur les fondements de la loi naturelle, in : T. Guz (ed.), Europa und das Naturrecht, Frankfurt am Main, Peter Lang 2007, 91-104.


* Introduction (I-VIII) and 40 Entries for Thomistenlexikon: ‘Aegidius von Lessines’ (2-4), ‘Bartholomeus von Lucca’ (39-40), ‘Beysens, Joseph’ (52-53), ‘Charles De Koninck’ (127-128), ‘De Petter, Dominicus’ (134-136), ‘Dominicus von Flandern’ (149-150), ‘Antoninus Dummermuth’ (152-153), ‘Joseph de Finance’ (175-177), ‘Louis Bertrand Geiger’ (206-207), ‘Gottfried von Fontaines’ (235-237), ‘Hannibaldis de Hannibal’ (261-262), ‘Johannes Hoogveld’ (273-274), ‘Laurentinus Janssens’ (284-286), ‘Johannes Chrysostomus Javelli’ (286-288), ‘Johannes Tinctoris’, ‘Thomisten im Korrektorienstreit’ (335-343), ‘Marie-Michel Labourdette’ (360-364), ‘Norbert Luyten’ (400-402), ‘Johannes Malderus’ (403), ‘Andreas Maltha’ (404-405), ‘Pierre Mandonnet’ (407-409), ‘Raymondus Jozef Martin’ (436-437), ‘Mannes Matthijs’ (440), ‘Désiré Mercier’ (454-458), ‘Joseph Owens’ (474-478), ‘Petrus von Bergamo’ (493-494), ‘Louis de Raeymaeker’ (536-538), ‘Karl Rahner’ (539-543), ‘Salzburger Thomisten’ (571-575), ‘Antonin Sertillanges’ (614-615), ‘Raimondo Spiazzi’ (636-637), ‘Georges Van Riet’ (554-555), ‘Fernand Van Steenberghen (637-639) ‘Tomas Tyn’ (675-676), ‘Clemens Vansteenkiste’ (688-690), ‘Jan Walgrave’ (703-705), ‘Wilhelm Petri de Godino’ (711-714), ‘Wilhelm von Moerbeke’ (710-711), ‘Karol Wojtyla’ (715-724), ‘Maurice De Wulf’ (724-725).


* Karol Wojtyla - Een mariaal filosoof. Enkele beschouwingen, in: Communio. Internationaal katholiek tijdschrift 31 (2006) 291-298. [Karol Wojtyla – A Marian philosopher. Some reflections]


* The contemporary authority of St. Thomas Aquinas : A reply to Otto-Herman Pesch, in: Divinitas 49 (2006) 3-26.


* Johannes Paulus II en de grondslagen van het evangelie van het leven”, in: Communio. Internationaal katholiek tijdschrift 30 (2005) 161-166. [John Paul II and the foundations of the Gospel of Life]


* Wijsgerige en theologische grondslagen van de waardigheid van de menselijke persoon, in: Communio. Internationaal katholiek tijdschrift 30 (2005) 415-424. [‘Philosophical and theological foundations of the dignity of the human person]


* Si negetur resurrectio corpus, non de facili, imo difficile est sustinere immortalitatem animae. Sint-Thomas van Aquino over de onsterfelijkheid van de ziel en de verrijzenis van het lichaam’, in: J. Vijgen (ed.), De actualiteit van Sint-Thomas van Aquino, Hoofddorp: Boekenplan, 2005, 174-201. [Aquinas on the immortality of the soul and the resurrection on the body - Philosophical perspectives]


* Die Autorität des hl. Thomas von Aquin im Lichte der Tradition, in: Doctor Angelicus V (2005) 7-54 


* Le désespoir dans la théologie morale de saint Thomas d’Aquin. Un commentaire de S. Th. II-II, q. 20, in: Jaarboek Thomas Instituut te Utrecht 24 (2004) 99-110.


* Le néo-pragmatisme postmoderne et la pensée philosophique du P. Garrigou-Lagrange O.P., in: Doctor Angelicus IV (2004) 91-110.


* Karl Rahner und Thomas von Aquin – Einige philosophische Bemerkungen zur Sache’ in: D. Berger (ed.), Karl Rahner - Kritische Annäherungen, Siegburg: Franz Schmitt Verlag, 2004, 135-149.


* De noodzaak van een metafysische fundering van het persoon-zijn in het licht van actuele ethische discussies, in: Communio. Internationaal Katholiek Tijdschrift 29 (2004) 210-221. [The necessity of a metaphysical foundation of personhood in the light of contemporary ethical discussions]


* Bemerkingen bij het thomistische adagium ‘Appetitus naturalis non potest esse frustra’, in: J. Vijgen (ed.), Indubitanter ad Veritatem, Budel: Damon 2003, 423-445. [Remarks on the thomistic adagium ‘Appetitus naturalis non potest esse frustra’]


* Implizite Gotteserkenntnis bei Nikolaus von Kues und Thomas von Aquin, in: H. Schwaetzer (ed.), Nicolaus Cusanus Perspektiven seiner Geistphilosophie. Internationale Tagung junger Cusanus-ForscherInnen, Trier, 24-26 Mai, Regensburg: Roderer Verlag 2003, 227-241. [Implicit knowledge of God according to Cusanus and Aquinas]


* Bij het einde beginnen? De structuur van het vragen als een weg naar de godsvraag bij Rahner en Cusanus, in: J. Baars & R. Starmans (eds.) Het Eigene en het Andere: Filosofie en Globalisering. Acta van de 21e Nederlands-Vlaamse Filosofiedag, Delft: Eburon 1999, 371-383. [A comparison between Karl Rahner and Cusanus on the method of ‘questioning’ as a way to God]