Thomas Instituut te Utrecht (Tilburg University)

Home > About us > Members > Dr. J.I.M.X. Vijgen

Dr. J.I.M.X. (Jörgen) Vijgen

Jörgen Vijgen (1974) teaches systematic philosophy and the history of philosophy at the Major Seminary St. Willibrord (Diocese of Haarlem-Amsterdam), the Major Seminary of Rolduc (Diocese of Roermond) and the Major Seminary St. Janscentrum (Diocese of ’s-Hertogenbosch).
After studying philosophy and history in Antwerp, Louvain, Padua and Rome, he obtained his Ph.D. at the Pontifical University of St. Thomas Aquinas (Angelicum) with a dissertation entitled Eucharistic accidents ’sine subiecto’. A Historical Trajectory up to Thomas Aquinas and Selected Reactions (Director: Prof. W. Senner op).

Fields of interest:
Aquinas’s reception of Aristotle, medieval philosophy (metaphysics, ethics), the history of Thomism

Selected publications:
Books:

* [with H. Schoot and J. Verburgt (eds.], Initiation and Mystagogy in Thomas Aquinas. Scriptural, Systematic, Sacramental and Moral, and Pastoral Perspectives, Leuven, Peeters, 2019.

* [with P. Roszak (eds.)], Towards A Biblical Thomism.: Thomas Aquinas and the Renewal of Biblical Theology, Pamplona, Ediciones Universidad De Navarra, SA., 2018

* [with P. Roszak (eds.)], Reading Sacred Scripture with Thomas Aquinas. Hermeneutical Tools, Theological Questions and New Perspectives, Turnhout, Brepols 2015.

* The status of Eucharistic accidents ’sine subiecto’: An Historical Survey up to Thomas Aquinas and selected reactions, Berlin: Akademie Verlag 2013.

* Thomas van Aquino, Preken over de Geloofsbelijdenis. Over de geloofsartikelen en de sacramenten, vertaald door J. Vijgen, E. Luijten, H. Goris, H. Schoot en J. Verburgt, inleiding en annotaties door J. Vijgen, Almere: Parthenon 2013 [Translation into Dutch, introduction and annotations of Thomas Aquinas’ De Articulis Fidei and Collationes super Credo]

* [with D. Berger (eds.)], Thomistenlexikon, Bonn: Nova et Vetera 2006.

* (ed.), De actualiteit van Sint-Thomas van Aquino, Hoofddorp: Boekenplan 2005.

* (ed.) Indubitanter ad Veritatem. Studies offered to Leo J. Elders SVD in Honor of the Golden Jubilee of His Ordination to the Priesthood, Budel: Damon 2003.

Articles and Book Chapters:

* Mystagogy and Sin: Thomas Aquinas on the Relation between ’luxuria’ and the Spiritual Life, in: Henk Schoot, Jörgen Vijgen and Jacco Verburgt (eds.), Initiation and Mystagoy in Thomas Aquinas, Leuven, Peeters, 2019, 274-293.

* In Defense of Aristotle: Thomas Aquinas on the Identity of the Living Body and the Corpse of Christ, in European Journal for the Study of Thomas Aquinas (EJSTA) 37 (2019), 65-76.

* Aquinas’s Reception of Origen. A Preliminary Study, in: M. Dauphinais, R. Nutt & A. Hofer (eds.), Thomas Aquinas and the Greek Fathers, Ave Maria, Sapientia Press, 2019, 30-88.

* The intelligibility of Aquinas account of marriage as remedium concupiscentiae in his commentary on 1 Corinthians 7, 1-9, in: P. Roszak and J. Vijgen (eds.), Towards A Biblical Thomism. Thomas Aquinas and the Renewal of Biblical Theology, Pamplona, Ediciones Universidad De Navarra, SA., 2018, 221-243.

* Biblical Thomism: Past, Present and Future, in: Angelicum 95/3 (2018), 263-287.

*  Predikheer en de Filosoof. Aristoteles in de Academische Preken van Thomas van Aquino, in: Jaarboek Thomas-Instituut te Utrecht 36 (2017), 89-126.


*  The use of Aristotle in Aquinas’s biblical commentaries, in: P. Roszak and J. Vijgen (eds.), Reading Sacred Scripture with Thomas Aquinas. Hermeneutical Tools, Theological Questions and New Perspectives, Turnhout: Brepols 2015, 287-346.

* Aquinas on the vice of sloth (acedia) and Christ’s redemptive Incarnation, in: H. Schoot, H. Goris, L. Hendriks (eds.), Faith, Hope and Love. Thomas Aquinas on Living by the Theological Virtues, Leuven: Peeters 2015, 259-282. 

* St. Thomas Aquinas and the Virtuousness of Penance. On the importance of Aristotle for Catholic Theology, in: Nova et Vetera. English edition 13/2 (2015) 601-616.

* Aquinas’s Use of Aristotle in the Sacramental Theology of the Summa Theologiae, qq.60-90, in: Divinitas. Rivista internazionale di ricerca e di critica teologica 57/2 (2014) 187-241.

* Fine ultimo e atti umani nel pensiero di Tomas Tyn O.P., in: Sacra Doctrina (Bologna) 58 (2013/2) 271-277.


* De vriendschap van Christus in de Eucharistie volgens Thomas van Aquino, in: Communio. Internationaal katholiek tijdschrift 38 (2013) 357-361. [The Friendship of Christ in the Eucharist according to St. Thomas Aquinas].


* De commentaar van Thomas van Aquino op Jezus’ intrede in Jeruzalem, in: Communio. Internationaal katholiek tijdschrift 34 (2009) 17-29. [The commentary of Thomas Aquinas on Jesus’ entry into Jerusalem].


* Autonomie en verantwoordelijkheid van de wijsbegeerte in de priesteropleiding, in: Communio. Internationaal katholiek tijdschrift 33 (2008) 119-130. [Autonomy and responsibility of philosophy in priestly formation]


* Did St. Thomas attribute a doctrine of divine providence to Aristotle, in: Doctor Angelicus VII (2007) 53-76.


* Réflexions thomistes sur les fondements de la loi naturelle, in : T. Guz (ed.), Europa und das Naturrecht, Frankfurt am Main, Peter Lang 2007, 91-104.


* Introduction (I-VIII) and 40 Entries for Thomistenlexikon: Aegidius von Lessines (2-4), Bartholomeus von Lucca (39-40), Beysens, Joseph (52-53), Charles De Koninck (127-128), De Petter, Dominicus (134-136), Dominicus von Flandern (149-150), Antoninus Dummermuth (152-153), Joseph de Finance (175-177), Louis Bertrand Geiger (206-207), Gottfried von Fontaines (235-237), Hannibaldis de Hannibal (261-262), Johannes Hoogveld (273-274), Laurentinus Janssens (284-286), Johannes Chrysostomus Javelli (286-288), Johannes Tinctoris, Thomisten im Korrektorienstreit (335-343), Marie-Michel Labourdette (360-364), Norbert Luyten (400-402), Johannes Malderus (403), Andreas Maltha (404-405), Pierre Mandonnet (407-409), Raymondus Jozef Martin (436-437), Mannes Matthijs (440), Désiré Mercier (454-458), Joseph Owens (474-478), Petrus von Bergamo (493-494), Louis de Raeymaeker (536-538), Karl Rahner (539-543), Salzburger Thomisten (571-575), Antonin Sertillanges (614-615), Raimondo Spiazzi (636-637), Georges Van Riet (554-555), Fernand Van Steenberghen (637-639) Tomas Tyn (675-676), Clemens Vansteenkiste (688-690), Jan Walgrave (703-705), Wilhelm Petri de Godino (711-714), Wilhelm von Moerbeke (710-711), Karol Wojtyla (715-724), Maurice De Wulf (724-725).


* Karol Wojtyla - Een mariaal filosoof. Enkele beschouwingen, in: Communio. Internationaal katholiek tijdschrift 31 (2006) 291-298. [Karol Wojtyla, A Marian philosopher. Some reflections]


* The contemporary authority of St. Thomas Aquinas : A reply to Otto-Herman Pesch, in: Divinitas 49 (2006) 3-26.


* Johannes Paulus II en de grondslagen van het evangelie van het leven, in: Communio. Internationaal katholiek tijdschrift 30 (2005) 161-166. [John Paul II and the foundations of the Gospel of Life]


* Wijsgerige en theologische grondslagen van de waardigheid van de menselijke persoon, in: Communio. Internationaal katholiek tijdschrift 30 (2005) 415-424. [Philosophical and theological foundations of the dignity of the human person]


* Si negetur resurrectio corpus, non de facili, imo difficile est sustinere immortalitatem animae. Sint-Thomas van Aquino over de onsterfelijkheid van de ziel en de verrijzenis van het lichaam, in: J. Vijgen (ed.), De actualiteit van Sint-Thomas van Aquino, Hoofddorp: Boekenplan, 2005, 174-201. [Aquinas on the immortality of the soul and the resurrection on the body - Philosophical perspectives]


* Die Autorität des hl. Thomas von Aquin im Lichte der Tradition, in: Doctor Angelicus V (2005) 7-54 


* Le désespoir dans la théologie morale de saint Thomas d’Aquin. Un commentaire de S. Th. II-II, q. 20, in: Jaarboek Thomas Instituut te Utrecht 24 (2004) 99-110.


* Le néo-pragmatisme postmoderne et la pensée philosophique du P. Garrigou-Lagrange O.P., in: Doctor Angelicus IV (2004) 91-110.


* Karl Rahner und Thomas von Aquin  ’Einige philosophische Bemerkungen zur Sache’ in: D. Berger (ed.), Karl Rahner - Kritische Annäherungen, Siegburg: Franz Schmitt Verlag, 2004, 135-149.


* De noodzaak van een metafysische fundering van het persoon-zijn in het licht van actuele ethische discussies, in: Communio. Internationaal Katholiek Tijdschrift 29 (2004) 210-221. [The necessity of a metaphysical foundation of personhood in the light of contemporary ethical discussions]


* Bemerkingen bij het thomistische adagium ’Appetitus naturalis non potest esse frustra’, in: J. Vijgen (ed.), Indubitanter ad Veritatem, Budel: Damon 2003, 423-445. [Remarks on the thomistic adagium ’Appetitus naturalis non potest esse frustra’]


* Implizite Gotteserkenntnis bei Nikolaus von Kues und Thomas von Aquin, in: H. Schwaetzer (ed.), Nicolaus Cusanus Perspektiven seiner Geistphilosophie. Internationale Tagung junger Cusanus-ForscherInnen, Trier, 24-26 Mai, Regensburg: Roderer Verlag 2003, 227-241. [Implicit knowledge of God according to Cusanus and Aquinas]


* Bij het einde beginnen? De structuur van het vragen als een weg naar de godsvraag bij Rahner en Cusanus, in: J. Baars & R. Starmans (eds.) Het Eigene en het Andere: Filosofie en Globalisering. Acta van de 21e Nederlands-Vlaamse Filosofiedag, Delft: Eburon 1999, 371-383. [A comparison between Karl Rahner and Cusanus on the method of ’questioning’ as a way to God]